Johnny Alvarsson

Johnny Alvarsson (född 1950): Styrelseordförande sedan 2015 och styrelseledamot sedan 2012.

Utbildning/bakgrund: Johnny är utbildad civilingenjör. 2004 -2017 var han Vd för Indutrade Aktiebolag, ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Johnny har tidigare varit vd för börsbolagen Zeteco Aktiebolag (1988–2000) och Elektronikgruppen BK Aktiebolag (2000–2004).

Johnny har tidigare varit styrelseordförande i Flintec Group AB, Pentronic Aktiebolag, ETP Transmission Aktiebolag, Filterteknik Sverige Aktiebolag, Slutplattan AVROT 96361 AB, Stålprofil PK Aktiebolag, Dasa Control Systems AB, Aktiebolaget ElektronikKonstruktion Innovation (Abelko Innovation), Stålprofil PK Invest Aktiebolag, Damalini Aktiebolag och Travancore AB samt styrelseledamot i Swedcord Development AB, Gedevelop Aktiebolag och Meson AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Dacke Industri AB, styrelsemedlem i Manava konsult AB, VBG Group AB, Instalco intressenterAB, Stibtech AB samt Beijer Alma AB.

Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev. juridisk person): 35 000 B-aktier i FM Mattsson Mora Group.

Oberoende:
I förhållande till större aktieägare: Ja
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja