Johnny Alvarsson

Johnny Alvarsson (född 1950): Styrelseordförande sedan 2015 och styrelseledamot sedan 2012.

Utbildning/bakgrund: Johnny Alvarsson är utbildad civilingenjör. 2004 -2017 Vd för Indutrade Aktiebolag, ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm. Johnny Alvarsson har tidigare varit Vd för börsbolagen Zeteco Aktiebolag (1988–2000) och Elektronikgruppen BK Aktiebolag (2000–2004).

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Dacke Industri AB och SLP AB styrelsemedlem i Manava konsult AB , VBG Group AB, Instalco intressenterAB, Stibtech AB,Beijer Alma AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Johnny Alvarsson var styrelseordförande i Flintec Group AB, Pentronic Aktiebolag, ETP Transmission Aktiebolag, Filterteknik Sverige Aktiebolag, Slutplattan AVROT 96361 AB, Stålprofil PK Aktiebolag, Dasa Control Systems AB, Aktiebolaget ElektronikKonstruktion Innovation (Abelko Innovation), Stålprofil PK Invest Aktiebolag, Damalini Aktiebolag och Travancore AB samt styrelseledamot i Swedcord Development AB, Gedevelop Aktiebolag och Meson AB.

Innehav i Bolaget: 35 000 B-aktier i FM Mattsson Mora Group.