Lars Erik Blom

Lars Erik Blom (född 1960): Styrelseledamot sedan 2013.

Utbildning/bakgrund: Lars Erik Blom har en civilekonomexamen från  Stockholms universitet. Lars Erik Blom har erfarenhet från LK Finans AB där han för närvarande är Vd.

Pågående uppdrag: Lars Erik Blom är Vd och styrelseledamot i LK Finans Aktiebolag. Lars Erik Blom är även styrelseordförande i Lagerstedt & Krantz AB, Delgivningsbyrån DeltraKravek AB, TSS Holding AB, D-K Intressenter AB samt styrelseledamot i Optimum Ekonomiplanering AB, Temperature Sensitive Solutions Systems Sweden AB, Järn torget Byggintressenter Aktiebolag, its nordic AB, its nordic holding AB, Projektengagemang Sweden AB, Connecting Capital Holding AB, Medistesia AB och Norvatek  Invest AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren): Lars Erik Blom var styrelse ordförande i LK PEX Aktiebolag, TeknikMagasinet Sweden AB och LK Systems AB. Lars Erik Blom har även varit styrelse ledamot i Deltra Delgivning AB, Ålö Aktiebolag, Nordiska Balco Aktiebolag, Teknik intressenter i Norden AB, Ålö Intressenter AB och TeknikMagasinet Holding Nordic AB.

Innehav i Bolaget: 228 900 A-aktier via bolag samt 943 320 B-aktier via bolag.