Lars Erik Blom

Lars Erik Blom (född 1960): Styrelseledamot sedan 2013.

Utbildning/bakgrund: Lars Erik har en civilekonomexamen från Stockholms universitet. Erfarenhet från flertalet positioner som CFO i medelstora bolag. Har arbetet inom riskkapitalbranschen under 25 år, bl.a. inom Atle AB och senast inom 3i Group plc.

Pågående uppdrag: Lars Erik är vd och styrelseledamot i LK Finans Aktiebolag. Lars Erik är även styrelseordförande i Lagerstedt & Krantz AB, Delgivningsbyrån Deltra-Kravek AB, TSS Holding AB, D-K Intressenter AB, JEFF fastigheter AB, Visera AB och LK Servius AB. Styrelseledamot i Optimum Ekonomiplanering AB, Temperature Sensitive Solutions Systems Sweden AB, its nordic AB, its nordic holding AB, Projektengagemang Sweden AB, Norvatek Invest AB, Nextory AB och Tryggkredit Stockholm AB.

Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev. juridisk person): Lars Erik äger 9,91 procent av bolaget LK Finans AB som i sin tur äger 228 900 A-aktier samt 979 181 B-aktier i FM Mattsson Mora Group.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Nej
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja