Lars Erik Blom

Lars Erik Blom (född 1960): Styrelseledamot sedan 2013.

Utbildning/bakgrund: Lars Erik har en civilekonomexamen från  Stockholms universitet. Lars Erik har erfarenhet från LK Finans AB där han för närvarande är Vd. Lars Erik har även tidigare varit styrelseordförande i LK PEX Aktiebolag, TeknikMagasinet Sweden AB och LK Systems AB.

Lars Erik har även varit styrelse ledamot i Deltra Delgivning AB, Ålö Aktiebolag, Nordiska Balco Aktiebolag, Teknik intressenter i Norden AB, Ålö Intressenter AB, TeknikMagasinet Holding Nordic AB, Järntorget Byggintressenter Aktiebolag, Connecting Capital Holding AB och Medistesia AB.

Pågående uppdrag: Lars Erik är Vd och styrelseledamot i LK Finans Aktiebolag. Lars Erik är även styrelseordförande i Lagerstedt & Krantz AB, Delgivningsbyrån Deltra-Kravek AB, TSS Holding AB, D-K Intressenter AB, JEFF fastigheter AB och Visera AB samt styrelseledamot i Optimum Ekonomiplanering AB, Temperature Sensitive Solutions Systems Sweden AB, its nordic AB, its nordic holding AB, Projektengagemang Sweden AB, Norvatek Invest AB, Nextory AB och Tryggkredit Stockholm AB.

Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev. juridisk person): Lars Erik äger 9,91 procent av bolaget LK Finans AB som i sin tur äger 228 900 A-aktier samt 943 320 B-aktier i FM Mattsson Mora Group.

Oberoende
I förhållande till större aktieägare: Nej
I förhållande till bolaget och ledningen: Ja