Malou Carlsson

Malou Carlsson (född 1975): Sortiment- och varumärkeschef.

Utbildning/bakgrund: Malou innehar en marknadsekonomutbildning med internationell inriktning från iiU, Stockholms Universitet/Pace University NY.

Pågående uppdrag: Styrelsesuppleant i Fabrikantgruppen.

Innehav av aktier i bolaget (inkl. närstående och ev. juridisk person): 1 441 B-aktier i FM Mattsson Mora Group.