Martin Gallacher

Martin Gallacher (född 1980): Ekonomi- och finansdirektör sedan 2018.

Utbildning/bakgrund: Kvalificerad auktoriserad revisor från ICAEW och har en BSc Physics från Durham University.

Pågående uppdrag: Martin Gallacher har inga pågående uppdrag.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)Martin Gallacher var CFO på Morakniv AB. Han har varit biträdande direktör inom Corporate Finance vid Grant Thornton UK LLP.

Innehav i Bolaget: Martin Gallacher äger inga aktier.