OSTNOR FÖRVÄRVAR DAMIXA – DANMARKS LEDANDE BLANDARFÖRETAG

Pressmeddelande publicerat: 29 april 2014 kl. 08:00

– Förvärvet av Damixa passar väl in i vår strategi att skapa lönsam tillväxt med hjälp av tydligt positionerade varumärken, marknadsbredd och konkurrenskraftigt sortiment, säger Ostnors VD och koncernchef Claes Seldeby. I och med förvärvet stärker vi våra marknadsandelar i Norden och breddar produktsortimentet med ett tredje varumärke.

Damixa är ledande leverantör på den danska blandarmarknaden och väletablerat i Norden. Försäljningen uppgår till cirka 250 miljoner kronor och antalet anställda är drygt 100. Sortimentet har högt teknikinnehåll och förknippas med dansk design. Det täcker alla prissegment och de flesta behoven av blandare för hushåll och offentliga byggnader.

– Att vi kan ta det här steget visar att Ostnor är vitalt och finansiellt starkt. Genom förvärvet öppnas nya möjligheter att utvinna skalfördelar i organisationen och för att ytterligare stärka marknadspositionen genom fortsatt produktutveckling och etablering i nya kanaler och på nya marknader, säger Claes Seldeby.

Ostnor har för avsikt att behålla monteringen i Damixas egen fabrik i Odense i Danmark. Övrig produktion, det vill säga gjutning och komponenttillverkning, görs idag i av externa leverantörer.

– Jag är övertygad om att våra två bolag kompletterar varandra mycket väl. Damixa redovisar ett positivt resultat för tredje året i rad vilket tydligt visar på en positiv utveckling och att den turn-around som inleddes 2009 varit framgångsrik, säger Lars Bladt VD Damixa.

Övertagandet sker den 1 maj.

För ytterligare information, kontakta Claes Seldeby, VD och koncernchef, Ostnor AB
+46 (0) 70-631 64 05.

Ostnor bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varu-märkena FM Mattsson och Mora Armatur. Norden är företagets huvudmarknad. Under 2013 omsatte Ostnor 824 miljoner kronor och hade cirka 450 årsanställda. Verksamheten är koncentrerad till Mora i Sverige, där även huvudkontoret finns.