Ändrad tidplan för FM Mattsson Mora Group ABs börsnotering

Pressmeddelande publicerat: 9 november 2015 kl. 17:40

Detta beslut har ingen påverkan på bolagets verksamhet som fortlöper mycket väl, och styrelsen kommer snarast att vidta de åtgärder som anses nödvändiga med ambitionen att börsnotera bolaget så snart det kan ske.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johnny Alvarsson, styrelseordförande i FM Mattsson Mora Group AB, telefon +46 70 589 17 95

Om FM Mattsson Mora Group
FM Mattsson Mora Group bedriver försäljning, tillverkning samt produktutveckling av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson, Mora Armatur och Damixa. Norden är koncernens huvudmarknad. Koncernen omsätter över 1 miljard kronor och har över 550 anställda.