Mora Armatur

Gå till Mora Armaturs webbplats  (obs du lämnar FM Mattsson Mora Groups webbplats) Mora Armatur är ett av Nordens ledande varumärken för produktutveckling och marknadsföring av sanitetsarmatur (vattenkranar för kök och bad). I VVS-branschen är vi kända som det innovativa företaget med produkter som har elegans, god funktion och hög kvalitet. Tillverkningen sker i mycket moderna och effektiva anläggningar, där vi aldrig gör avkall på vår långa kvalitetstradition. Vi lägger ner stor omsorg på kvalitet – från produktutveckling, konstruktion och produktion till dess att våra produkter når slutanvändaren. Vår kvalitetstradition är dokumenterad. Vårt kvalitets- och miljösystem är certifierat enligt internationell standard ISO 9001 och ISO 14001.