Förändring eget kapital – Kvartal

MSEK 2020
31 Dec
2020
30 Sep
2020
30 Jun
2020
31 Mar
2019
31 Dec
2019
30 Sep
2019
30 Jun
2019
31 Mar
2018
31 Dec
2018
30 Sep
2018
30 Jun
2018
31 Mar
2017
31 Dec
2017
30 Sep
2017
30 Jun
2017
31 Mar
2016
31 Dec
2016
30 Sep
2016
30 Jun
2016
31 Mar
                                         
Ingående balans 1 januari 563,1 563,1 563,1 563,1 504,9 504,9 504,9 504,9 483,2 483,2 483,2 483,2 324,5 324,5 324,5 324,5 348,4 348,4 348,4 348,4
Kvittningsemission 39,0 39,0 39,0
Nyemission 136,0 136,0 136,0
Emissionsutgifter, netto -4,4 -4,4 -4,4
Utdelning -48,6 -48,6 -40,3 -40,3 -40,3 -40,3 -40,3 -40,3 -40,3 -40,3 -40,3 -91,6 -91,6 -91,6
Totalresultat 67,4 81,7 43,6 64,0 59,6 60,3 41,3 34,6 62,0 50,9 33,0 18,2 67,4 56,7 42,4 23,3 67,7 62,3 46,3 31,5
Utgående balans 581,9 596,2 606,7 627,1 563,1 563,9 544,9 539,5 504,9 493,8 475,9 501,4 483,2 472,5 458,3 347,8 324,5 319,1 303,1 379,9