Hållbarhet

Vatten med omtanke:
Vi sätter vatten på agendan

FM Mattsson Mora Groups arv och design är skandinaviskt, men utgångspunkten och engagemanget är globala och att ta hänsyn till vatten och miljö gäller för varje aspekt av verksamheten. För att tydliggöra att vi är en aktör som tar ett tydligt miljöansvar har vi tagit fram konceptet Vatten med omtanke. Genom att erbjuda smarta produkter får kunderna hjälp på traven att spara vatten och energi, genom att ha omtanke för vatten.

Syftet med Vatten med omtanke startades är att skapa en gemensam bild av koncernens hållbarhetsarbetet, med avsikt att lyfta fram den gröna profil och det miljöengagemang som finns inom FM Mattsson Mora Group, samt att än tydligare visa för kunderna de nyttor som produkterna bidrar till.

Konceptet Vatten med omtanke startade i Danmark (under namnet Vand med omtanke), där konsumenter på en webbplats har kunnat läsa om FM Mattsson Mora Groups produkters inverkan på miljö och vattenbesparing, ta del av smarta och lärorika tips för minskad vattenanvändning, hur det går till när en blandare tillverkas och mycket mer. Under 2018 implementeras konceptet Vatten med omtanke i hela koncernen som ett nytt kommunikationskoncept.

Vatten med omtanke belyser alla aspekter kring vattenanvändning och besparing, miljö och hälsa. Förhoppningen är att göra fler medvetna om möjligheterna att spara vatten och göra hälsosamma och miljösmarta val. Att välja Mora Armatur, FM Mattsson och Damixa ska alltid vara att välja smart – det är att använda vatten med omtanke.