Aktien och ägare

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 13 445 100, varav 2 023 000 A-aktier med tio röster och 11 422 100 B-aktier med en röst vardera. Bolaget hade per 29 mars 2019 2 834 aktieägare. Sedan hösten 2003 är bolaget ett så kallat avstämningsbolag, vilket innebär att aktiebok förs av Euroclear. Bolaget är sedan årsstämman 2011 ett publikt aktiebolag.

Ägare

FM Mattsson Mora Group har 2 834 aktieägare, huvudsakligen från grundarfamiljerna. Tabellen nedan utvisar de tio största ägarna i bolaget per 29 mars 2019.

Namn/företag

Antal aktier 
totalt

Antal aktier
av serie A

Antal aktier
av serie B

Andel av
aktiekapital, %

Andel av
röster, %

Tibia Konsult AB

1 710 500

  229 000

1 481 500

12,72

11,91

LK Finans AB

1 146 510

  228 900

    917 610

  8,53

10,13

Mats Mattsson

   674 500

  134 900

    539 600

  5,02

  5,97

Svolder AB

1 683 990

               0

1 683 990

12,52

  5,32

Anna Mattsson-Svensson

   594 000

   118 800

   475 200

  4,42

  5,25

Gunnar Eriksson

   251 200

     50 300

   200 900

  1,87

  2,22

Bud Agneta Eriksson

228 700

     49 600

     179 100

  1,70

  2,13

Lena Hermansson

   145 375

     58 875

     86 500

  1,08

  2,13

Peter Hermansson

   145 375

     58 875

     86 500

  1,08

  2,13

Eva Peterson

   145 375

     58 875

     86 500

  1,08

  2,13

Total 10 största ägare

6 725 525

  988 125

5 737 400

50,02

49,32

Övriga ägare

6 719 575


1 034 875

5 684 700

49,98

50,68

2019-04-15