Aktien och ägare

  • Sedan hösten 2003 är bolaget ett så kallat avstämningsbolag, vilket innebär att aktiebok förs av Euroclear. Bolaget är sedan årsstämman 2011 ett publikt aktiebolag och sedan april 2017 är bolagets B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm.
  •  

Ägare

FM Mattsson Mora Group har 2 814 aktieägare, huvudsakligen från grundarfamiljerna. Tabellen nedan utvisar de tio största ägarna i bolaget.

Namn/företagAntal aktier totaltAntal aktier av serie AAntal aktier av serie BAndel av aktiekapital, %Andel av röster, %
Tibia Konsult AB1 710 500229 0001 481 50012,7211,92
LK Finans AB1 146 510228 900917 6108,5310,13
Mats Mattsson674 500134 900539 6005,025,97
Svolder AB1 683 99001 683 99012,525,32
Anna Mattsson-Svensson594 000118 800475 2004,425,26
Gunnar Eriksson251 20050 300200 9001,872,22
Bud Agneta Eriksson228 70049 600179 1001,702,13
Lena Hermansson145 37558 87586 5001,082,13
Peter Hermansson145 37558 87586 5001,082,13
Eva Peterson145 37558 87586 5001,082,13
Total 10 största ägare6 725 525988 1255 737 40050,0249,32
Övriga ägare6 719 5751 034 8755 684 70049,9850,68

Källa: Euroclear Sweden AB