Kassaflödesanalys

Ladda ner finansiella tabeller som Excel-fil

 

Kassaflödesanalys - Helår

MSEK20202019201820172016
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital160,3162,3105,3118,5106,0
Förändring av rörelsekapital mm33,417,722,1-12,06,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten193,7180,0127,3106,6112,6
      
Kassaflöde från investeringsverksamheten-44,8-184,2-22,0-35,0-64,3
      
Kassaflöde efter investeringar148,9-4,2105,371,548,3
      
Kassaflöde från finansieringsverksamheten-76,4-80,2-45,252,9-62,9
      
Periodens kassaflöde72,5-84,460,0124,4-14,7
      
Likvida medel vid periodens början131,0215,5156,032,346,1
Valutadifferens i likvida medel-0,2--0,6-0,70,9
Likvida medel vid periodens slut203,5131,0215,5156,032,3

Kassaflödesanalys - Kvartal

MSEK2021
Jul-Sep
2021
Apr-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Okt-Dec
2020
Jul-Sep
2020
Apr-Jun
2020
Jan-Mar
2019
Okt-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Okt-Dec
2018
Jul-Sep
2018
Apr-Jun
2018
Jan-Mar
2017
Okt-Dec
2017
Jul-Sep
2017
Apr-Jun
2017
Jan-Mar
2016
Okt-Dec
2016
Jul-Sep
2016
Apr-Jun
2016
Jan-Mar
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital65.788.5100.924.222.836.969.58.360,742.547.227,026,529,323,612,920,425,235,918,829,828,139,7
Förändring av rörelsekapital mm36.6-18.2-53.723.860.9-11.3-33.147.211.66.1-43.621,121,7-3,4-18,427,216,79,8-41,711,711,510,7-36,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten102.370.347.148.083.725.636.355.572.348.63.648,148,225,95,240,137,135,0-5,830,541,238,82,9
                        
Kassaflöde från investeringsverksamheten-12.9-13.0-84.9-14.3-9.1-9.0-12.41.5-18.4-162.7-4.6-5,1-3,7-7,8-5,4-4,7-9,6-9,6-11,1-26,3-11,1-17,6-11,2
                        
Kassaflöde efter investeringar89.557.3-37.833.774.616.623.957.054.0-114.1-1.042,944,518,0-0,235,427,525,4-16,94,230,121,2-8,3
                        
Kassaflöde från finansieringsverksamheten2.0-68.0-87.2-53.3-1.6-15.3-6.1-4.4-18.3-52.3-5.2-1,6-0,5-42,3-0,8-1,1-1,068,3-13,3-7,9-10,9-42,1-0,2
                        
Periodens kassaflöde91.5-10.7-125.0-19.673.01.317.852.535.7-166.4-6.241,444,0-24,3-1,034,326,593,7-30,1-3,719,2-20,8-8,5
                        
Likvida medel vid periodens början68.377.9203.5223.1150.4148.3131.178.742.9209.6215.4174,4130,7155,0156,0123,296,52,432,336,016,837,646,1
Valutadifferens i likvida medel0.11.1-0.60.0-0.30.7-0.6-0.10.1-0.30.4-0,3-0,3---1,50,30,20,2----
Likvida medel vid periodens slut159.868.377.9203.5223.1150.4148.3131.178.742.9209.6215,5174,4130,7155,0156,0123,296,52,432,336,016,837,6