Kassaflödesanalys

Ladda ner finansiella tabeller som Excel-fil

 

Kassaflödesanalys - Helår

MSEK2018201720162015201420132012
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital105,3118,5106,0110,765,199,275,9
Förändring av rörelsekapital mm22,1-12,06,66,72,1-5,912,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten127,3106,6112,6117,467,293,388,6
        
Kassaflöde från investeringsverksamheten-22,0-35,0-64,3-34,0-135,0-39,6-21,6
        
Kassaflöde efter investeringar105,371,548,383,4-67,853,767,0
        
Kassaflöde från finansieringsverksamheten-45,252,9-62,9-63,8-19,8-41,7-63,7
        
Periodens kassaflöde60,0124,4-14,719,7-87,612,03,3
        
Likvida medel vid periodens början156,032,346,126,4114,0102,098,7
Valutadifferens i likvida medel-0,6-0,70,9    
Likvida medel vid periodens slut215,5156,032,346,126,4114,0102,0

Kassaflödesanalys - Kvartal

MSEK2019
apr-jun
2019
jan-mar
2018
okt-dec
2018
jul-sept
2018
apr-jun
2018
jan-mar
2017
okt-dec
2017
jul-sept
2017
apr-jun
2017
jan-mar
2016
okt-dec
2016
jul-sep
2016
apr-jun
2016
jan-mar
2015
okt-dec
2015
jul-sep
2015
apr-jun
2015
jan-mar
2014
okt-dec
2014
jul-sep
2014
apr-jun
2014
jan-mar
2013
okt-dec
2013
jul-sep
2013
apr-juni
2013
jan-mar
2012
okt-dec
2012
jul-sep
2012
apr-jun
2012
jan-mar
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital42.547.227,026,529,323,612,920,425,235,918,829,828,139,76,730,128,434,310,840,217,323,716,724,923,134,510,920,412,532,1
Förändring av rörelsekapital mm6.1-43.621,121,7-3,4-18,427,216,79,8-41,711,711,510,7-36,822,78,14,0-16,85,4-11,0-6,4-12,818,37,5-3,3-28,423,811,11,0-23,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten48.63.648,148,225,95,240,137,135,0-5,830,541,238,82,929,438,232,417,516,229,210,910,935,032,419,86,034,731,513,58,9
                               
Kassaflöde från investeringsverksamheten-162.7-4.6-5,1-3,7-7,8-5,4-4,7-9,6-9,6-11,1-26,3-11,1-17,6-11,2-9,4-6,3-9,9-8,4-2,3-9,0-109,7-13,9-16,8-9,1-7,0-6,7-8,3-2,1-6,0-5,3
                               
Kassaflöde efter investeringar-114.1-1.042,944,518,0-0,235,427,525,4-16,94,230,121,2-8,320,031,922,59,113,920,2-98,9-3,018,223,312,8-0,726,429,47,53,6
                               
Kassaflöde från finansieringsverksamheten-52.3-5.2-1,6-0,5-42,3-0,8-1,1-1,068,3-13,3-7,9-10,9-42,1-0,2-1,0-17,9-37,1-7,8-11,9-1,2-4,3-2,5-1,9-1,5-33,3-4,94,6-4,5-50,1-4,5
                               
Periodens kassaflöde-166.4-6.241,444,0-24,3-1,034,326,593,7-30,1-3,719,2-20,8-8,519,014,0-14,61,32,019,0-103,2-5,516,321,8-20,5-5,621,924,9-42,6-0,9
                               
Likvida medel vid periodens början209.6215.4174,4130,7155,0156,0123,296,52,432,336,016,837,646,127,113,127,726,424,45,3108,5114,097,775,996,4102,080,155,297,898,7
Valutadifferens i likvida medel-0.30.4-0,3-0,30,00,0-1,50,30,20,2                    
Likvida medel vid periodens slut42.9209.6215,5174,4130,7155,0156,0123,296,52,432,336,016,837,646,127,113,127,726,424,45,3108,5114,097,775,996,4102,080,155,297,8