Varumärken

Differentiering ger bredare marknadstäckning

FM Mattsson Mora Groups produkter säljs under tre varumärken: FM Mattsson, Mora Armatur, Damixa och Hotbath. Styrkan i dessa varumärken är en av koncernens värdefullaste tillgångar.

Vi lägger stor kraft på att tydligt positionera våra tre varumärken på ett optimalt sätt på våra prioriterade marknader. Den inbördes positioneringen är viktigt för att attrahera valda segment.

Vi kommer att fortsätta att dra isär positionen på Mora Armatur och FM Mattsson samt hitta tydliga sätt att komplettera portföljen med Damixa. Positioneringen på respektive marknad skall anpassas till specifika förutsättningar.

För att FM Mattsson ska kunna utveckla sin marknadsledande position är det viktigt att bygga vidare på områden där varumärket redan har en stark ställning, som trygghet, hållbarhet och funktion. Mora Armatur kommer under överskådlig tid att vara utmanare på alla marknader utanför Sverige. För ett premiumvarumärke har design och bidrag till inredningens stil mycket stor betydelse. Damixa kommer att bygga vidare på sina styrkor med dansk design och god kvalitet.