Kursinformationen är fördröjd med 15 minuter. 

Källan till FM Mattsson Mora Groups framgång är våra medarbetares samlade kompetens och erfarenhet.

Vi vill sprida kunskap och information om hur vattenanvändning påverkar miljön och vår hållbara utveckling.